cfcw-banner.gif
facebook   youtube 

Today's Message...

Markus 15:23
“Toe gee hulle Hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar Hy het dit nie geneem nie.”

img 20171210 wa0005

Ons het gesien Paulus sê in Efe 5:18 “Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.” Paulus los vir ons ‘n keuse en vergelyk die twee met mekaar met ‘n rowwe analogie, want om Bacchus te aanbid, veroorsaak skadelike gedragsverandering en negatiewe karaktertransformasie wanneer jy jouself vul met die onheilige gees alkohol. Daarteenstaande, om gevul te word met Abba Vader se Gees, met Sy asem, dit lei na positiewe gedragsverandering en voordelige karaktertransformasie. Jy sien wat jy doen is, jy ruil Heilige Gees in en stel die gees van Bacchus as jou nuwe god aan. ‘n Dooie god wat genadeloos regeer … wat jou uitmergel, jou liggaamlik en geestelik vergiftig. Hierdie god veroorsaak oproer in jou lewe in so ‘n mate dat jy alle sinvolle verhoudinge en bande verbreek. Die vraag is besef ons rerig wat ons doen as ons ons pyn wil reg dokter met wyn? 1 Joh 1:5-6 sê “En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.” Jy sien by Abba Vader is daar maar geen geen duisternis nie!! As ons die tempels is van Abba Vader en Hy leef in ons hoekom laat ons “spirits” ….die gees van Bacchus toe in Sy tempel? Nee die vyand het ons kom blinddoek want by Abba Vader is daar geen duisternis nie!! Nee, ons kan nie langer hardloop na wyn vir my pyn nie maar na Abba Vader toe want Hy is die Lig en Lig en duisternis meng nie.

Of dink ons regtig as ons eerlik met onsself moet wees dat die krag wat Abba Vader gebruik het om te sê dat daar lig wees en daar was lig of die krag wat Hy gebruik het om die hemel en aarde te skape of die krag wat Hy gebruik het om sy Seun uit die dood uit op te wek is die krag waarmee Abba Vader ons kom vul (Efe 1:19) ….. dink ons regtig dat Abba Vader sal toelaat dat hierdie selfde krag vloei deur 'n kanaal wat aangetas word deur alkohol? Nee, by Abba Vader is daar maar geen geen duisternis nie. Ons het gekyk na die Hebreeuse woorde vir wyn maar dan in die Nuwe Testament is van die boeke geskryf in Grieks en hulle praat soos ons van een soort wyn nl “Oinos.” Dit kan of wyn of druiwesap wees en dit bring baie verwarring onder die kinders van Abba Vader maar dit is glad nie nodig nie want die Woord sê Abba Vader God is dieselfde gister vandag en môre. Met ander woorde as Abba Vader dit in die Ou Testament so duidelik stel oor hoe Hy voel oor drank … hoekom sal Hy verander in die nuwe testament? Abba Vader verander nie en Yeshua sê duidelik Hy het nie gekom om iets te verander nie net om te vervul. 33 Keer kom die woord Oinos in die Nuwe Testament voor en elke keer in die 33 keer wanneer hierdie Oinus in die konteks gebruik word om gedrink te word, is dit 'n waarskuwing daarteen. Paulus sê 1 Tim 3:8 “Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie.”

Ja maar …… wat as ons net matig drink sonder om dronk te word? Die vraag is wat is matig? Want gaan praat jy met mense kinders van Abba Vader wat so vasgevang is (wat verslaaf is aan drank) nie een van hulle het begin met die doel om 'n boemelaar of 'n verslaafde aan alkohol te word nie. Hulle sal vir jou sê dit het begin met een glas, toe word dit twee en toe drie en en en. Die vyand het hulle almal so vas in hierdie kettings dat hulle nie sonder dit kan nie..... en wat maak my en jou beter as hulle? Dis soos hierdie storie wat Prof Gerrie vertel van hierdie ou tannie van 75 jaar wat weer trou en na haar troue kom haar dogter agter haar ma het opgehou rook wat al oor die 50 jaar rook en sy vra toe vir haar ma: Ma, hoe het ma dit reggekry om op te hou rook? Die Tannie antwoord: “Dit was eintlik so maklik, as jy so lief is vir iemand soos wat ek vir die Oom is sal jy enige iets doen. Die Oom het long probleme en niemand kan naby hom rook nie toe stop ek dit want ek wil eerder met hom gesels as wat ek op my eie buite rook.” Net so het ons gesien hoe voel Abba Vader oor dronkenskap en oor drank … hoekom dan nie dit opgee vir ‘n dieper intimiteitsverhouding met Hom nie? As ons rerig dink ons kan sosiaal drink sonder dat dit ons effektiewe tyd en ons intimiteitsverhouding met Abba Vader beinvloed nie word ons mislei! Dit is juis dit wat dan sal kom en ons getuienis kom steel. Yeshua het vir ons 'n opdrag gegee om Sy woord te verkondig en vir mense te gaan vertel van die Koningkryk van Sy Vader en om Sy Woord te lewe. Die Woord sê as julle dan sê dat julle kinders van Abba Vader is moet julle leef soos Yeshua geleef het. So kan jy vir Yeshua sien sit en ‘n bier drink? Nee maar ons luister vir maatjies wat saam my drink en net so kom steel die gees van Bacchus ons getuienis! Abba Vader is so ernstig oor drank dat Hy selfs waarsku om drank vir jou naaste aan te bied en sê in Hab 2:15 “Weë hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou.” Ja Abba Vader sê “Weë die een wat vir sy buurman drank gee!”

Ja, maar het Yeshua nie die nagmaal ingestel met wyn nie want ons het wyn in die kerk gekry vir nagmaal? Die Griekse woord wat gebruik word by die nagmaal wat Yeshua instel is nie “Oinos” wat wyn kan wees nie, maar dis die woord “Glucose”! Glucose beteken vars sap! Sonder uitsondering in al 4 die Evangelies … Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en in die res van die Nuwe Testament as daar gepraat word van die wyn by die nagmaal, word daar gepraat van die woord “Glucose”. Sonder uitsondering …vars uitgedrukte druiwesap!! Nêrens in die Woord word die woord wyn wat alkohol in het, van gepraat by die instel van die nagmaal nie!! Yeshua het nie wyn gebruik by die nagmaal nie!! Onthou die wyn verteenwoordig die bloed van Yeshua .. daarom sal Yeshua nie iets instel met onsuiwerhede in die sap nie want daar is geen onsuiwerhede in die bloed van Yeshua nie! Die bloed van Yeshua is die volmaakte bloed wat vir my en jou sondes kom betaal het. Dis hoekom Hy dit met suiwer druiwesap kom instel het. Onthou tydens die fermentasie van wyn groei daar bakterieë en onsuiwerheid in die proses van wyn maak, en dink ons rerig dat Yeshua sal iets gebruik om Sy suiwer bloed voor te stel met iets wat bakterieë in het? Daar is geen manier dat Yeshua wyn sou gebruik het met onsuiwerhede en bakterieë in om Sy bloed voor te stel nie!

Ja, maar die Woord sê as jy seer het en pyn het dan kan jy maar die bottel nader trek want Spreuke 31:6-7 sê “ Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan, en wyn aan die wat bitter bedroef is. Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie.” Dit staan duidelik maar weereens kan ons nie iets uit konteks uit gaan haal nie. Dis soos ek wat vir jou sê ek kan jou bewys Moses het tennis gespeel, want daar staan in die Woord: “Moses served in Pharaoh’s courts.” Ons kan nie iets uit konteks gaan haal as ‘n bewys nie. So eerstens moet ons weet Lemuel was ‘n koning en sy moeder is besig om hom te waarsku teen die krag van vroue wat konings wil uitroei en drank. Wat sy ma besig is om hom te leer is wyn moet net gegee word aan hom wat gereed is om te vergaan. Want sien dit was ‘n instelling onder die vroue van Jerusalem om wyn te gee aan diegene wat oor gegee is aan die dood, kruisiging. Die vroue het vir die wat veroordeel is met doodstraf weens hulle sonde wyn aangebied want hulle was reeds oppad hel toe. Is dit nie hoekom daar ook in Markus 15:23 staan: “Toe gee hulle Hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar Hy het dit nie geneem nie.”

Wyn was aan Yeshua aangebied maar Hy het dit geweier; Hy het Sy kop weggedraai. Een van Yeshua se kruiswoorde was, ek is dors!! Hoe dors dink julle moes Yeshua gewees het as Hy vra vir iets om te drink? Yeshua is so dors hulle gee Hom wyn, en Hy draai sy kop. As Yeshua geen probleem gehad het met drank nie hoekom draai Hy dan sy kop? As Yeshua ons bruidegom sy kop kan draai vir wyn en sterf vir my en jou, kan ons ons koppe draai vir wyn en vir Hom leef? Hoekom het die soldate juis wyn met mirre gemeng? Dit was glad nie 'n gebruik om wyn en mirre te meng en te drink nie? Was dit dalk omdat hulle geweet het, hierdie wyn het alkohol in, en hulle dit probeer wegsteek vir die Seun van God nie? Het hulle die “Oinos” probeer vermom sodat Hy nie weet hy is besig om alkohol te drink nie, maar Yeshua draai Sy kop weg want die Koning van alle konings drink nie wyn of enige iets wat se afkoms is van onreingeeste nie. Nee, Yeshua draai Sy kop in Sy pyn en seer vir wyn en die vraag is sal ek en jy ons koppe draai vir wyn en eerder ons koppe draai na ons Geneesheer in ons pyn en seer?

img 20171210 wa0006

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader my hart skeur as ek dink aan al die martel en kruisiging … aan al die pyn en seer hoe Yeshua, Die Lewende Water, vra vir iets om te drink en hulle vir Hom wyn aanbied gemeng met mirre sodat Hy dit nie kan agterkom nie en Yeshua Sy kop wegdraai. Vader ek kies om my kop te draai en te leef vir my Bruidegom. Kom vul my met U Gees en kom leef U droom deur my. Vader ek surrender ek gee myself oor aan U … meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap