cfcw-banner.gif
facebook   youtube 

Today's Message...

Efe 5:2
“Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur."

img 20180219 wa0004

Yeshua het die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem en vir my en jou om suksesvol te wees is om meer en meer te word soos ons Koning en doen wat Hy gedoen het. Toe Yeshua op aarde was het Hy op 'n spesifieke manier gedink en as ek en jy suksesvol wil wees, gaan ons moet dink soos wat Yeshua gedink het. So hoe dink ek soos Yeshua? Om te dink soos Yeshua het ons gesien is om ‘n dienskneg te word soos Yeshua. Om leeg te word van jouself en om nederig te wees soos Yeshua al is jy reg of verkeerd. So dink gou hieroor ….. wat is nie ‘n gesindheid van Yeshua nie? Hoor wat sê Yeshua ons Koning in Luk 17:1-2 “Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar weë hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as ‘n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.” So wat bedoel Yeshua as Hy sê “Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar weë hom deur wie hulle kom”? As ons na die King James kyk staan daar “It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come!” “Offenses” of aanstoot in Abba Vader se Woord beteken “a trap, the movable stick or trigger of a trap.” Ook “any person or thing by which one is drawn (entrapped) into error or sin.” Met ander woorde Yeshua sê dit is onvermydelik dat ‘n lokval of aanstoot op jou pad gaan kom ….maar weë hom deur wie aanstoot of ‘n struikelblok kom.

Jy sien wanneer jy aanstoot neem dra jy die vrug van jaloesie, onmin, woede, nyd, bitterheid, uitbarstings, wrewel en haat in jou rond. Jy is seergemaak, jou begrip word vertroebel en jy begin mense oordeel op aannames, gesigwaarde en hoorsê.” “Aanstoot neem, is een van die mees misleidende tipes aas van die vyand – want ons tel die aas van die vyand op, ons eet dit op, ons voed ons harte daarmee en word dan vasgevang.” Jy sien wanneer jy aanstoot neem ..... dis nie die gesindheid van Yeshua nie. Baie mense neem soveel aanstoot byvoorbeeld selfs in die kerk en dan besluit hulle hulle wil nie meer kerk of sel toe kom nie. En die vraag is ...hoekom wil jy nie meer na die kerk gaan waar hulle vir jou die Skrif duidelik uitlê en jy jou toestand kan besef nie? Is dit nie aanstoot nie? Of mede gelowiges het iets gedoen of gesê en nou neem jy aanstoot en dan is jy sommer vir Abba Vader ook kwaad? Die vraag is maak ons almal nie foute nie en hoekom vir Abba Vader kwaad wees oor jou aanstoot? Een manier hoe die vyand ons in ’n staat van aanstoot neem, hou, is deur die insident in hoogmoed te verskuil. “Hoogmoed weerhou jou daarvan om jou hart te ken en dit veroorsaak dat jy jouself as die slagoffer sien. Omdat jy glo jy word onregverdig behandel, weerhou jy vergifnis. Maar as jy verkeerd behandel is, gee dit jou nie toestemming om aanstoot te koester of te vertroetel nie!! Inteendeel Yeshua sê dit is onmoontlik dat aanstoot nie na jou toe sal kom nie. Erens gaan iets jou aanstoot gee en dis onmoontlik om dit te ontsnap.

Dalk sit jy vandag met aanstoot maar hier is die realiteit .... dit gaan weer en weer en weer gebeur want aanstoot is die mees misleidende tipes aas van die vyand. Niemand is vrygestel van aanstoot neem nie en dit gaan op jou pad kom sê Yeshua. So die vraag is hoe hanteer ek dit as die aas van die vyand kom? Wat doen jy as iemand jou kop in skaamte laat sak of jou verontwaardig? Wat doen jy as iemand jou beledig of jou verkleineer? Want dit gaan jou aanstoot wil laat neem, of maak dat jy in ‘n woede uitbars. Om te verduidelik ... het jy geweet .... in Nieu-Seeland kan net 40% van die voëls vlieg …. die res loop rond. 40% van die voels loop en vlieg nie want daar is nie roofdiere wat hulle vang nie en daarom loop almal. Jy sien as daar nie nood is vir vlieg nie verloor jy later die vermoë om te vlieg. Jy gaan nie opvlieg bo jou omstandighede soos ‘n Arend opvlieg na die hemel as daar nie ‘n aanval is nie of as daar nie moeilike tye kom soos aanstoot nie. Jy sien weerstand of opposisie verander jou van dinge wat jy dink jy nie kon doen nie na dinge wat jy nou kan doen. Opposisie of weerstand is wat jou lig. Opposisie of weerstand is wat jou gebedslewe lig en jou tyd in Abba Vader se teenwoordigheid. Jy sal jou vlerke uitspan soos ‘n arend en opvlieg na Abba Vader toe …. gefokus op Hom. As jy nie opposisie of weerstand het nie sal jy bly net waar jy is!! Met ander woorde opposisie of weerstand vat jou hoër as waar jy jou nou bevind.

In 2 Sam 10 lees ons van toe Dawid Koning was en waar hy gehoor het hoe een van Sy ou vriende dood gegaan het. Die koning het gesterwe, en sy seun Hanun het in sy plek koning geword. 2 Sam 10:2 sê “Toe sê Dawid: Ek wil guns bewys aan Hanun, die seun van Nahas, soos sy vader aan my guns bewys het. Daarom het Dawid gestuur om hom deur sy dienaars oor sy vader te troos. Maar toe die dienaars van Dawid dan in die land van die kinders van Ammon kom, het die vorste van die kinders van Ammon aan Hanun, aan hulle heer, gesê: “Eer Dawid u vader in u oë, omdat hy vir u troosters gestuur het? Maar het Dawid nie sy dienaars na u gestuur om die stad te deursoek en dit te verken en dit om te keer nie?” Presies hoe die vyand werk!! Die vyand kom verdraai ‘n hele storie in ‘n leuen want dis nie wat David se dienaars kom doen het nie. Nie om die stad te deursoek, dit te verken en dit om te keer nie! Dan sê 2 Sam 10:4-5 “Daarop neem Hanun die dienaars van Dawid en skeer die een helfte van hulle baard af en sny hulle klere in die helfte af, tot by hulle sitplekke; en hy het hulle laat gaan. En toe hulle aan Dawid hiervan berig bring, stuur hy om hulle tegemoet te gaan, want die manne was baie skaam. En die koning het gesê: Bly in Jérigo totdat julle baard weer gegroei het; kom dan terug.”

In daardie tyd as iemand jou baard af geskeer het het dit beteken ‘n stuk van hulle outoriteit was afsgesny. Jy was verkleineer en ‘n bespotting van gemaak. So Dawid stuur sy dienaars om sy meegevoel te bewys en hulle maak ‘n bespotting van die dienaars. Dawid hoor daarvan en stuur van sy manne om vir hulle te sê want die manne was baie skaam: Bly in Jérigo totdat julle baard weer gegroei het; kom dan terug.” Nou Jerigo in Hebreeus beteken “fragrance.” Met ander woorde Dawid sê ek wil hê hulle moet na daardie plek toe gaan wat ‘n soet geur het …. en hulle moet daar bly totdat hulle baarde terug gegroei het!! Jy sien netso het ons ‘n Koning wat ons nie wil beskaamd los nie. Of wat ons nie wil los met aanstoot in ons hart nie. Daarom wanneer aanstoot kom ….gaan na Jerigo. ‘n Plek van soet geur want jou baard sal teruggroei daar. Daarom sê Spr 4:23 “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.” Dan hoor wat sê Paulus in Efe 5:2 “Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.” ‘n Lieflike geur vir Abba Vader … dis ‘n gesindheid van Yeshua.

img 20180219 wa0005

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader leer my om nie aanstoot te neem soos Yeshua nie. Vader U teenwoordigheid, in the secret room there is a sweet fragrance. Leer my om in liefde te wandel. Vader kom was my met U Woord en verander my meer en meer. Ek wil ‘n soet, ‘n lieflike geur vir U wees. Leer my U geheimenisse en kom leef U droom deur my. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap