cfcw-banner.gif
facebook   youtube 

Today's Message...


Goeiedag,
Amos begin die oordeel oor elke nasie met die woorde: "So sê die HERE: Oor drie oortredinge van  (Veroordeelde se Naam), ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat ('n presiese rede word gegee vir die veroordeling)"

Eerstens is daar geen twyfel aan die outoriteit van die woorde wat gespreek word nie, want dit was die woorde van YHVH Elohim.  Die trant van die woorde “oor drie ..... ja, oor vier" dui daarop dat Vader se geduld tot die uiterste beproef was met elke nasie wat volhard het in hulle sonde.  Amos herhaal hierdie presiese woorde vir elke sondige nasie asook Juda en Israel.

Juda en Israel is egter anders want dit is Vader se volk met wie Hy 'n verbond gesluit het by berg Sinai.  In Exo 19:5-8 lê Vader die verbond aan die volk voor en die volk stem eenparig saam om YHVH Elohim se verbond te aanvaar en te gehoorsaam.  Amos 2:4 lees ons dat Juda Abba se instruksies verag het en Sy gebooie verontagsaaam het. Amos 2:6-8 beskryf Israel se oortredinge:
• die regverdiges is verkoop vir silwer :  Lev 25:39-43; Deut 15:12 gee Abba die instruksie dat skuld afgewerk kan word indien dit nie vereffen kan word nie.  Die terme moet menslik wees en net vir ‘n sekere tydperk. Gedurende die tyd van Amos is die mense net eenvoudig as slawe verkoop
• Verdrukking van die armes. Die rykes het nie net hulle grond en eiendom gekonfiskeer nie maar hulle ook verkoop as slawe. Amos oordryf om die erns van die oortreding te beskryf deur te sê dat selfs die stof van hulle howe geneem sou word.
• Seksuele misdrywe: 1. Vader en seun het dieselfde tempel prostituut besoek tydens hulle aanbidding van afgode.
2. ‘n Man sou 'n slawe meisie koop en haar sy byvrou maak en ook sy seun toegang tot haar gee.
3. ‘n Man trou met 'n vrou en dan verlei sy pa haar en hulle het 'n buite egtelike verhouding.
Al hierdie misdrywe was teen die Torah en het Abba se Heilige Naam ontheilig.
• Verpande klere as sekuriteit vir 'n lening moes aan die persoon teruggegee word in die aand want die arms het klere gebruik om op te slaap (Ex 22: 26-27) Die invloedryke mense in Israel het hierdie klere langs die afgode altare uitgelê en as beddegoed gebruik.
• Amos 2:11-12 Abba het mense opgerig wat Sy woorde aan die volk oorgedra het. Hierdie profete is verbied om te profeteer.  Daar was ook mense wat hulleself heeltemal aan Abba toegewy het.  Die Nasarieërs en een van hulle wette was om geen alkohol te gebruik nie (Num 6: 1-21). Die Nasirieërs was geforseer om wyn te drink.
Die kinders van YHVH Elohim het dus reg in eie hande geneem en die verbond met Abba geignoreer.
Klink dit dalk soos ons hedendaagse samelewing? Hierdie oortredinge is net aangepas vir ons sogenaamde moderne wêreld maar dis dieselfde sonde !

Israel het YHVH Elohim al in die profeet Samuel se tyd  verwerp die dag toe hulle aangedring het dat Abba ‘n koning oor hulle aanstel om hulle te regeer.  Hulle het besluit dat dit die beste sou wees om deur 'n mens geregeer te word.  Abba het deur Samuel in 1 Sam 8:10-18 die volk gewaarsku wat die gevolge sou wees van so 'n besluit, maar nogsteeds het die volk volhard en Saul is oor hulle aangestel as die eerste koning van Israel.  Tweehonderd en vyftig jaar later dra die volk nogsteeds die gevolge van hulle besluit!

Ons dra ook die gevolge van ons afvallige besluite ! MAAR wanneer ons terugkeer na YHVH Elohim toe belowe Hy dat alles vir ons ten goede sal meewerk. Rom 8:28  "En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is".

Amos 2:9-11 herhinner Abba die Israeliete aan Sy Almag en dat Hy hulle sukses bepaal.  YHVH Elohim is dieselfde God (Heb 13:8) en Hy herhinner ons elke dag aan Sy Almag wanneer ons Sy Lewende Woord bestudeer en tyd in Sy teenwoordigheid spandeer.  Die mens wou die vryheid hê om self te besluit oor goed en kwaad. (Gen 2).  Nogsteeds is Abba se genade en liefde vir Sy kinders so groot dat Sy Seun vir ons die Weg na verlossing en heerlikheid kom voorberei het.

Open 19:11 (Afrikaans OV)  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.

Gebed:
Vader ek wil nie die wêreld liefhê of dinge in die wêreld nie, maar ek wil U liefhê en U alleen dien.  Leer my Ruach sodat my denke, woorde en dade in lyn sal wees met U Woord.  Oortuig my en waarsku my onmiddelik as ek U instruksies oortree sodat ek onmiddelik kan belei en vergifnis ontvang sodat Satan geen reg tot toegang tot elke aspek van my lewe en verhoudings sal hê nie. Amen

Audio Boodskap

IMG 20190520 WA0008